مقاطع تحصیلی
برای ورود به وبینار کلیک کنید

کارگاه دانش افزایی مشتق

مدرس: دکتر صبوری

چهارشنبه  ساعت 20:30 الی 21:30

امکانات مجتمع آموزشی ثامن نور توس

آزمایشگاه های تخصصی


فضای بالغ بر ۳۵۰۰ مترمربع


اردوگاه اختصاصی ثامن نور توس
 

برنامه ویژه تابستان 99

با محوریت آموزش غیر حضوری

ما می دونیم که نیاز دانش آموزان صرفا از طریق دیدن چند فیلم آموزشی تامین نخواهد شد لذا برای آنها برنامه ی ویژه ای داریم.برنامه ویژه آموزش غیر حضوری مجتمع ثامن نور در دوران کرونا را در ویدئو مقابل مشاهده کنیدثامن نور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید