برنامه ویژه تابستان 99

با محوریت آموزش غیر حضوری

ما می دونیم که نیاز دانش آموزان صرفا از طریق دیدن چند فیلم آموزشی تامین نخواهد شد لذا برای آنها برنامه ی ویژه ای داریم.برنامه ویژه آموزش غیر حضوری مجتمع ثامن نور در دوران کرونا را در ویدئو مقابل مشاهده کنید

 

 

 اهداف آموزشی مجتمع آموزشی ثامن نور

 

نور مسیری را به سوی آینده ای معلوم پیش پای فرزندان شما روشن می کند

  • _ هوشمندسازی
  • _ توسعه کمی مدارس نور
  • _ شیوه های نوین آموزشی اثربخش
  • _ شکوفاسازی استعدادها و بروز توانمندیها
  • _ ایجاد ارتباط موثر و دوسویه با اولیا جهت هم اندیشی و تبادل نظر
  • _ ایجاد مدرسه ای شاد و با نشاط
  • _ ایجاد مدرسه ای ایمن
  • _ استفاده مدبرانه از منابع با رعایت اولویتها و ضرورتها
  • _ تقویت حس تعلقات سازمانی در کارکنان

امکانات مجتمع آموزشی ثامن نور توس

آزمایشگاه های تخصصی

فضای بالغ بر ۳۵۰۰ مترمربع

اردوگاه اختصاصی ثامن نور توس

ثامن نور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید